Tuesday, May 29, 2012

al-Fatihah

Riwayat dari Abu Hurairah pula,rasulullah telah bersabda:
“Sesiapa yang tidak membaca AL-FATIHAH di dalam solat, maka solatnya itu tidak sempurna.
(Rasulullah telah mengulangi kenyataan ini sebanyak 3 kali)”.

Lalu sahabat bertanya kepada Abu Hurairah:”Bagaimana pula kalau kami mengikut imam?”.
Jawab Abu Hurairah:”Bacalah perlahan-lahan. Kerana aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

Bahawa Allah berfirman:
“Solat itu aku bagi 2 iaitu antara-KU dan hamba-KU. Untuk hamba-KU ialah apa yang dimintanya…


Apabila hamba-KU mengucapkan:Alhamdulillahi rabbil ‘alamin (segala puji tertentu bagi allah,tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam)
AKU menjawab: hamdani ‘abdi (hambaku memujiku)


Apabila hamba-KU mengucapkan: Arrahmaanirrahim (Yang maha pengasih lagi maha penyanyang)
AKU menjawab:’Atsna alayya ‘abdi (hambaku menyanjungiku)


Apabila hamba-KU mengucapkan: Maliki yaumiddin (Maha penguasa hari kemudian)
AKU menjawab: Majjadani abdi (hambaku mengagungkanku)


Apabila hamba-KU mengucapkan: iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in (kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta pertolongan)
AKU menjawab: Hadza bayni wa bayna abdi, wali abdi wa saala (inilah bahagianku dan bahagian hambaku yg dimintanya)


Apabila hamba-KU mengucapkan: Ihdinash siratal mustaqim,siratal ladzina an’amta ‘alaihim ghairil maghdubi ‘alaihim waladh-dhoolin (pimpinlah kami ke jalan yang lurus,yakni jalan yang tidak engkau murkai dan tidak pula jalan orang yang sesat)
AKU menjawab: Hadza li abdi,wali ‘abdi ma saala (inilah bahagian hambaku,untuk apa yang dimintanya)

SUBHANALLAH !
Sama-sama kita memperbaiki al-Fatihah dan menghayatinya..

No comments:

Post a Comment