Sunday, August 16, 2015

INFO HUDAIBIAH


Berlaku pada: Bulan Zulkaedah, tahun ke 6 Hijrah

Faktor: Wahyu Allah melalui Rasulullah s.a.w. (Nabi s.a.w. bermimpi bahawa baginda dan para sahabat memasuki al-Masjid al-Haram, memegang anak kunci, bertawaf dan melaksanakan umrah)

Angkatan ke Mekah:

1. Nabi Muhammad s.a.w.
2. Isteri baginda, Ummu Salamah
3. Kira-kira 1400 orang muslimin. (Dalam sesetengah pendapat 1500)

Peralatan yang dibawa: Senjata untuk bermusafir iaitu pedang-pedang bersarung. (Yiada senjata untuk berperang.


Perjalanan Nabi s.a.w. :

1. Nabi memulakan perjalanan ke Mekah pada 1 Zulkaedah tahun 6 hijrah menaiki unta nabi yang bernama al-Qaswa'
2. Nabi s.a.w. berhenti di Zu al-Halifah (sebagai miqat makani/ tempat permulaan ibadat) disertai dengan pakaian ihram untuk menandakan bahawa kedatangan mereka bukan untuk berperang.
3. Nabi s.a.w. menghantar Basyar ibnu Sufyan (seorang Musyrik) untuk merisik berita mengenai Quraisy.
4. Basyar ibnu Sufyan menyatakan bahawa kabilah Kaab bin Lu'ai telah menghimpun orang awam al-Ahabisy untuk memerangi Rasulullah.
5. Nabi s.a.w. bersyura dengan para sahabat untuk memutuskan tindakan seterusnya.
6. Mereka bersetuju untuk meneruskan perjalanan ke Baitullah, dan sesiapa yang menghalang mereka akan diperangi.
7. Nabi s.a.w. dan para sahabat berpaling daripada sekatan orang awam al-Ahabisy.
8. Pihak Quraisy berserta 200 askar berkuda di bawah pimpinan Khalid al-Walid menunggu nabi s.a.w. di jalan utama untuk masuk ke Mekah bagi memerangi baginda.
9. Nabi s.a.w. dan para sahabat menukar jalan yang dilalui mereka. Mereka megambil jalan yang sukar di celah lorong-lorong bukit terus ke dataran Hudaibiyah.
10. Apabila Khalid melihat pasukan Islam menyimpang daripada jalan yang ditunggunya, dia segera memacu kuda dan menemui Quraisy untuk meberi ingatan.
11. Setelah tiba di al-Marar, unta tunggangan baginda berhenti. Rasulullah s.a.w. bersabda, "al-Qaswa tidak berdegil kerana ini bukan perangainya. Tetapi ia telah diberhentikan oleh kuasa yang telah menghentikan gajah-gajah dahulu (ashabul fil)."
12. Nabi s.a.w. menyergah unta baginda lalu unta tersebut menuju ke arah hujung Hudaibiah, berdekatan dengan sebuah kolam air. Para sahabat sangat haus lalu meminum air tersebut sehingga habis. Rasulullah s.a.w. menarik panah dari uncangnya dan menyuruh para sahabat memacaknya di dalam kolam. Maka keluarlah air yang memenuhi keperluan mereka semua.

Orang Tengah di antara Rasulullah s.a.w. dengan pihak Quraisy:

1. Budail bin Warqa' al-Khuzai'
2. Mikraz bin Hafs
3. al-Hulais bin Alqamah
4. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi
5. Suhayl bin Amru

Duta Rasulullah s.a.w. ke Mekah untuk meyakinkan Quraisy tentang pendirian mereka: Uthman bin Affan

Khabar angin yang tersebar: Pembunuhan Uthman bin Affan

Kesan khabar angin tersebut:
1. Baiah ar-Ridhwan
2. Menimbulkan kecemasan pihak Quraisy
3. Suhayl bin Amru datang kepada nabi untuk mengadakan perjanjian damai (Hudaibiah)

Intipati:
  1. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya perlu pulang dahulu pada tahun itu tanpa memasuki Mekah. Nabi s.a.w. dan pengikut baginda hanya dibenarkan untuk masuk ke Mekah  setahun setelah perjanjian itu, dan dibenarkan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya.
  2. Gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun.  
  3. Sesiapa yang ingin berikat janji dengan Nabi Muhammad s.a.w. berhak berbuat demikian dan sesiapa yang ingin mengikat perjanjian dengan Quraisy juga berhak berbuat demikian.
  4. Penduduk Mekah yang pergi ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah.
  5. Sesiapa yang lari daripada Nabi Muhammad s.a.w. dan menyertai Quraisy tidak ditolak. 
Sumber:
ar-Raheeq al-Makhtum, Syeikh Sofiyur Rahman al-Mubarakfuri
Fiqh as-Sirah jilid 3, Syeikh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti

17Ogos 2015/ 2 Zulkaedah 1436

No comments:

Post a Comment